Suikerbakker 57, 3851 ET Ermelo, 06 - 22424956, hendri@endeadvies.nl

projectleiding, Coaching & Consultancy

als het op (digitaal) samenwerken aankomt.

Over Ende | advies

Al meer dan 12 jaar ondersteunen wij organisaties bij de implementatie van moderne digitale hulpmiddelen om het samenwerken efficiënter te laten verlopen. Onze ervaring ligt met name rondom de implementaties van het online werken met Microsoft producten zoals Office 365, Sharepoint Online, Microsoft Teams.
Wij zijn in staat om het gehele implementatieproject te verzorgen: zoals het opstellen van de online visie, een implementatie- en migratieplan waarin de interne organisatie actief wordt betrokken en de beheerorganisatie wordt ingericht. Maar soms verzorgen wij een deelproject in de digitale transformatie van een organisatie, zoals het migreren van documenten, trainen van collega's, omvormen van processen en werkwijzen naar online mogelijkheden.
We werken voor alle soorten organisaties van groot tot klein en passen ons aan naar wat de organisatie nodig heeft. Echter onze aanpak kenmerkt zich altijd door de mensgerichtheid, want digitaal veranderen gaat 10% over techniek en 90% over mensen.

    Projectleider en Agile rol

Hendri neemt als projectleider het voortouw in uw implementatieproject. Het formuleren van de projectdoelstellingen; begeleiden van de realisatie; het creëren van draagvlak en het inrichten van de beheersorganisatie.
Hendri vervult ook regelmatig een rol als Scrummaster of Productowner om het Agile werken in uw organisatie vorm te geven.

    Coach en Consultant

Hendri heeft als implementatie consultant bij vele implementaties ondersteuning geboden. Soms in de rol van opsteller van de veranderaanpak en regelmatig als tijdelijk teamlid om de teamleden te coachen in de verandering.
Hendri's theoretische achtergrond als bedrijfswetenschapper en zijn positief coachende aanpak leiden tot blijvende implementaties.

    Interim management

Hendri is meerdere jaren als teamleider verantwoordelijk geweest voor het ICT- en Facilitaire- team van BOVAG. Dit is een ideale combinatie om de dienstverlening rondom de fysieke- en digitale- werkplek te optimaliseren.
Heeft u behoefte aan tijdelijke invulling van een teamleidersrol ICT of Facilitair, dan kan Hendri hier een rol in vervullen.

Hendri van 't Ende

Hendri van 't Ende een pragmatische professional die met Veluwse nuchterheid diverse IT-gerelateerde implementaties heeft weten te faciliteren binnen organisaties. Bewust staat hier faciliteren, omdat uiteindelijk een team of persoon zichzelf verandert en kun je als dienend leider alleen maar zorgen voor de optimale verandercondities (een heldere richting en vertrouwen geven aan de mensen in het team).

Effect van implementaties zijn de vermeenvuldiging van kwalitatieve resultaten en de acceptatie van diegene die met het resultaat gaan werken (E = K * A)".

- wet van Maier -

“De wet van Maier en het goed organiseren van Eigenaarschap en Betrokkenheid,
zorgt voor blijvende en gedragen implementaties".

- ervaring van Hendri -